Startsiden Om oss Automasjon Luftbefuktning Luftavfukting Kontakt oss
 

Luften som vi mennesker utsettes for settes i forbindelse med vår helse og velvære, derfor har også luftfuktigheten stor betydning for helsen vår.

Vi kan skille mellom:


  • Absolutt luftfuktighet, som indikerer hvor mye vanndamp det er i 1 kg luft.
  • Relativ luftfuktighet, som indikerer forholdet mellom vann damp i luften og det som maks kan absorberes i %. 
     

Komfort sonen ligger mellom 50 og 65 % relative luftfuktighet.

Ved verdier over 65 % føler man seg mer utilpass og fysisk arbeid blir mer krevende.  Utstyr og møbler blir skadet. Synlige vann merker, sopp sporer og synlig mugg kan oppstå i tillegg til sjenerende og plagsom lukt. Selv ikke vasking eller maling kan fjerne dette.


Ventilasjon er den viktigste forebyggingen man kan gjøre mot for fuktig luft, men det er i de fleste tilfeller ikke nok for å hindre helse skader som f. eks Allergier