Startsiden Om oss Automasjon Luftbefuktning Luftavfukting Kontakt oss
 

STIELOW luftavfuktere samler kontinuerlig den fuktige luften som måtte oppstå i alle rom, slik at de holdes tørre.  Bruksområde dekker romtemperaturer fra -10 °C til +40 °C.


De kan bli tilsluttet 230 V vanlig jordet uttak. De forbruker mellom 150 og 950 W avhengig av modell.


Alle steder kan luftavfuktes med STIELOW. Den relative luftfuktigheten blir kontrollert med mekanisk eller elektronisk måling.  Luftfuktigheten holdes da stabil og man unngår kondens. 


STIELOW leverer luftavfuktere spesielt egnet for bruk i vannverk, med et temperaturbruksområde mellom 12° og 14 °C.  Dette er en kontrast til vanlige luftavfuktere som ikke er tilegnet for bruk innen vannverk.