Startsiden Om oss Automasjon Luftbefuktning Luftavfukting Kontakt oss
 

Riley SYNTRON® sitt utvalg av elektromagnetiske vibratorer er blant de mest mangfoldsrike i vest Europa. De møter den utstrakte etterspørselen for vibrerende renner og tanker. Beregnet for kontinuerlig bruk og krever lite vedlikehold.  Fra de små høyfrekvente enhetene V2 til de store V180, som kan vibrere en tank med 50 tonns kapasitet, hver SYNTRON® enhet er produsert etter strenge krav til materiale og ytelse. Det er støtputer tilgjengelig for de som brukes i områder hvor det settes krav til lydnivå.