Startsiden Om oss Automasjon Luftbefuktning Luftavfukting Kontakt oss
 

Duo-dyser

Avgjørelser og investeringer gjort i dag vil avgjøre forbruket og betingelsene som gir langtids grunnlaget for arbeidsforhold.

Dagens investering må derfor også oppfylle morgendagens krav. 

7 ulike duo-dyser , 3 regulatorer og 3 sentrale kontroller er tilgjengelig for bruk som standard utstyr.  Dette robuste befuktningssytemet er anerkjent i bruk over hele verden, og brukes i de mest nymoderne produksjons fasiliteter…

Seriemontasje

Klikk for større bilde

Fordeler med systemet:

  • Minimale vedlikeholdsutgifter
  • Lang levetid
  • Selvrensende dyser – Hygiene sertfikat
  • Patentert system
  • Lukketsystem
  • Mindre forurensning i luften (støv o.l)
  • Systemet blir installert og klartgjort av egne montører.
  • Speparat hygrostat

Separat hygrostat

Hygiene sertfikat   


 
          

Befuktningsanlegg

Duo dysene gir vanligvis et høyt naturlig trykk og de fører den komprimerte luften inn i atominiseringsprossesen som det bærende element for vannpartiklene.


Dysene blir montert individuelt eller i par oppunder taket på rørledninger som leder vann og trykkluft. Rørledningene er laget av herdet PVC - eller PP materiale.


Hvert Duo-system inkluderer en sentral styringsenhet med hygrostat. Systemet er fullautomatisk. Fuktigheten blir angitt og vist på regulatoren enten digitalt eller analogt.


Den sentrale styringsenheten mottar vekslende pulser fra regulatoren om å åpne og lukke spoleklaffene på tilføringsrørene.


De standardiserte styringsenhetene er utstyrt med trykkavlastning og kun små mengder vann går inn i avløpet ved hver skiftende puls.

Styringsenhet

Hvert tvillingsystem inkluderer en sentral styringsenhet med hygrostat. Systemet er fullautomatisk. Fuktigheten blir angitt og vist på regulatoren enten digitalt eller analogt.

Den sentrale styringsenheten mottar vekslende pulser fra regulatoren om å åpne og lukke spoleklaffene på tilføringsrørene.

De standardiserte styringsenhetene er utstyrt med trykkavlastning og kun små mengder vann går inn i avløpet ved hver skiftende puls.

D-Zw/4-DST

De lufttrykkdreve D-Zw/4-DST atominiserende dysene, som ikke trenger vann avløp, er et unntak fra dette. Pga av designet av den sentrale styringsenheten, kan risiko for fuktighets utskilling i rommet utelukkes – selv ikke om strøm eller lufttrykk svikter. I tillegg til hoved hygrostaten, ST 1-B-L-4 fuktighets regulator, har systemeten ekstra hygrostat som kan ta over reguleringen, dersom hoved regulatoren slutter å virke. Innen utvalget av spesial produkter er det også mulig å bestille fuktighets regulatorer som er eksplosjonssikre.

D / D-08

Hver enkelt dyse har sin egen presisjons justerings funksjon og kan derfor optimaliseres for å tilpasses hvert roms situasjon. D-Zw/4-DST dysen er forhåndsinnstilte på fabrikken. Dysene blir generelt kontrollert av vanntrykket, mens D-Zw/4-DST blir styrt av lufttrykket.  Atomineringsdysene D og D-08 har sitt eget selv rensende system for åpningen i dysen.

D-Zw/3, D-Zw/6, D-Zw/10 og D-Zw/4-DST

Dysene D-Zw/3, D-Zw/6,D-Zw/10 og D-Zw/4-DST, har i tillegg rensing av åpningen hvor blandingen vann/luft slippes ut.

Dobbelmontasje

Alle serie-D dysene er derfor selvrensende og blir renset to ganger i timen ved hjelp av den innebygde stempel nålen. Dysene er laget utelukkende av ikke rustende metall og er korrosjons sikker pga overflatebehandlingen. Dersom det er nødvendig kan dysene bestilles i V4A innenfor utvalget av spesial produkter.   Den største fordelen ligger i designet av alle kontroll- og regulerings-enheter slik at gjennom det robust designet er du sikret problemfri drift I mange år, selv under de tøffeste forhold.

Befukting i gartneri

Duo systemet har bevist sin funksjon i 49 år. Fordelen med duo dysene er at de nesten ikke slites. Operativ drift ligger derfor langt over gjennomsnittet for resten av luftbefuktnings-industrien.  Gjennom adiabatisk kjøling (latent varme) – f.eks i maskin rom med mye varme overskudd – kan man oppnå en kjølende effekt på ca. 4° - 5°C ved temperature på mellom 30° - 35°C , som naturlig nok også kan bli påvirket av vanntemperaturen. Denne nyttige effekten – bortsett fra den funksjonelle sikkerheten til maskinen og garantien på kvalitet – er viktig f.eks for tekstil industrien og gartnerier