Startsiden Om oss Automasjon Luftbefuktning Luftavfukting Kontakt oss
 

HYGROMAX LUFTFUKTERE
VERN MOT UTTØRKNING AV VERDIGJENSTANDER I NORDISKE MUSEER


Teknisk Import, Ravnsborg & Co har siden etableringen i 1945 utstyrt flere hundre norske og nordiske kirker og muséer med Hygromax-apparater for å beskytte verdi- og kunstgjenstander, samt orgler mot inntørkningsskader.


I løpet av sommer månedene er det sjelden at den relative fuktigheten innendørs beveger seg utenfor 50 – 65 %. Under høstmånedene setter fyringen inn for fullt, og dette fører normalt til relativt sett mye tørrere luft (ned mot 20%) enn om sommeren. Gamle og sarte gjenstander trenger en noenlunde konstant relativ luftfuktighet. Det reduserer faren for sprekkdannelser, som er den mest farlige formen for uttørkningsskade.


Hygromax-apparatene er kapasitetsmessig passende dimensjonert for kirker, museer og tilsvarende større rom og har en svært gunstig ytelse og pris.


Apparatene er norskproduserte av førsteklasses materialer og styres automatisk ved hjelp av en hygrostat som stilles inn på ønsket relativ fuktighet (Denne kan plasseres der man ønsker måling). Det separate styreskapet kan plasseres lett tilgjengelig.

Fordi vi ønsker best effekt av våre luftfuktere krever Hygromax vannstilknytning

Hygromax 95 K vil ikke bare befukte rommet den vil også rense luften med effektive filtre.


Installasjonen gjøres vanligvis enkelt av lokale rørleggere og elektrikere. Vedlikehold består stort sett av årlig vask/rengjøring og utskifting av filtere.


Kontakt oss gjerne dersom De har spesielle spørsmål vedrørende luftfukting. Vi på vår side ser eventuelt fram til et godt samarbeid.