Startsiden Om oss Automasjon Luftbefuktning Luftavfukting Kontakt oss
 

Hvem kan ha nytte av luftbefuktning ?
 

 • Gartnerier
 • Kirker
 • Matvareindustrien
 • Museer
 • Møbelindustrien
 • Plastindustrien
 • Steinbruk
 • Tekstilindustrien
 • Trevare industrien
 • Trykkerier

Klikk her for flere


Det er ulike behov for luftbefuktning innen forskjellige bransjer.  Hoved problemene er:
 

 • For tørr luft
 • For mye støv/svevestøv
 • Sprekker i ulike produkter
 • Vridninger
 • Uttørring
 • Statisk elektrisitet
 • Høyere risiko for brann
 • Høyere temperatur
 • Dårligere inne miljø/ arbeidsforhold
 • Mer svinn
 • Dårligere produkt kvalitet

Vi har løsningen for dere.  Ta kontakt for en uforpliktende prat