Startsiden Om oss Automasjon Luftbefuktning Luftavfukting Kontakt oss
 

Nyhet: Digitale hygrostater

Ideelt for tilkobling til våre enheter med integrert fuktighteskontroll

 • RC4/DC4
 • MinAir
 • AT300

Artikkelnr

Type

Signal

Tilførsel V

902 10 85

Room Sensor NE V005 RS

0-5V dc

24V dc

902 10 86

Duct Sensor NE V005 DS 

0-5V dc

24V dc

Fuktigheten kan da stilles inn direkte på dampbefukteren


Proporsonell fuktighetskontroll.
For tilkobling til enheter med innebygd proporsjonell kontroll adapter.

 • AT3000
 • Novap 3000
 • RC/DC 4
 • OEM 3000

Artikkelnr

Type

Signal

902 10 24

Proportional room humidity controller  HY9000Z 

135 Ohm

902 10 21

Proportional duct humidity controller HPH 148  

148 Ohm


On/Off Hygrostater

Brukes til dampbefuktere uten proporsjonell adater for å stille inn maks luftfuktighet

 • AT 3000
 • NOVAP 3000
 • RC/DC 3000 
 • OEM 3000

TypeOn/Off room hygrostat HG mini Article-Nr. 902 10 16

TypeOn/Off duct hygrostat HG 80Article-Nr. 902 10 19